Header Top
Profesjonalne usługi dźwigowe

Projekty unijne

page title border bottom line
zurawie

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”Operacja pn.: „Rozwój działalności gospodarczej Firmy PHU EFEKT poprzez zakup nowych urządzeń do świadczenia nowych usług budowlanych” mająca na celu rozwój działalności w obszarze świadczenia usług budowlanych poprzez zakup nowej minikoparki i zgrzewarki do rur oraz stworzenie minimum 1 nowego miejsca pracy do czasu złożenia wniosku o płatność ostateczną, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020Projekt został zrealizowany za pośrednictwem

Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina

w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020